Daily report for 10 April 2013

UNFF10 10 Nisan Çarşamba günü genel toplantıyla devam etti. Delegeler sabahleyin bölgesel ve alt bölgesel girdiler; CPF’ye daha fazla rehberlik sağlanması dahil, işbirliğiyle politika ve program koordinasyonu; ve ormanlar ve ekonomik kalkınma konularındaki gündem maddelerini ele aldılar. Öğleden sonra, Çok Paydaşlı Diyalog toplandı. Akşamüstü delegeler BM İnsanlar için Orman Ödüllerine katıldılar.

GENEL TOPLANTI

BÖLGESEL VE ALT BÖLGESEL GİRDİLER: UNFF Direktörü Jan McAlpine Bölgesel ve Alt Bölgesel Girdiler Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/3) sundu ve bu raporun çok değerli geri bildirimler sağladığını vurguladı. UNFF10 temasına ilişkin olarak, ormanlar hakkında veri elde etme işine dikkat çekti ve bu verilerin ulusal hesaplara etkin katkıda bulunmasını istedi. Başka şeylerin yanı sıra, politik taahhütleri etkileyen; yönetimi güçlendiren ve uyumlaştıran; ve en iyi uygulamaları paylaşan çalışmalara dikkat çekti.

İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI: UNFF Direktörü McAlpine CPF’ye Daha Fazla Rehberlik Sağlanması Dahil, İşbirliğiyle Politika ve Program Koordinasyonunun Artırılması Hakkındaki Genel Sekreter Raporunu (E/CN.18/2013/8) sunarak, başka şeylerin yanı sıra, Rio+20 sonrasında CPF; 2015 sonrası kalkınma gündeminde yerli halklar ve ormanlar; ve Orman Belgesinin uygulanmasına yönelik kapasite oluşturulması dahil, diğer konulardaki MEA’lar ve BM örgütleriyle UNFF işbirliğinin ana hatlarını verdi.

UNFF Direktörü McAlpine Uluslararası Orman Yılı, 2011 Etkinlikleri Sekreterlik Notunu (E/CN.18/2013/9) sunarak, “İnsanlar için Orman” temasının ormanların sektörler arası bağlantılarının altını çizdiğine dikkat çekti.

FAO ve CPF Başkanı Eduardo Rojas-Briales, Rio+20’ye CPF Çerçevesi 2011 ve 2012 (E/CN.18/2013/10) başlıklı bilgi notunu sunarak, ormanlar konusunda tek bir koordineli girdi verilmesi dahil, CPF edinimlerini özetledi. Orman finansmanı konulu güncellenmiş bir çalışmaya, Wangari Maathai Ödülü konmuş olmasına, Orman Günleri Beş ve Altı’nın evsahipliğine ve SFM bilgi notlarının yayınlanmasına dikkat çekti.

ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA: Japonya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna temsilcileri UNFF Sekreterliğine mektuplar vasıtasıyla raporlanan ülke liderliğindeki inisiyatifler (CLI’ler) (E/CN.18/2013/14, 15, 16 ve 17) konusunda sunum yaptılar.

Japonya Tarım, Ormancılık ve Su ürünleri Bakanlığından Gen Totani, 2011 yılında Japonya, Tokyo’da Endonezya ile birlikte eş evsahipliği yaptıkları “Uluslararası SFM’in Güçlükleri Semineri” hakkında bilgi vererek, başka şeylerin yanı sıra, özlü raporlama; çok paydaşlı diyalogların kolaylaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma gündeminde ormanların yaygınlaştırılması konularındaki tavsiyeleri paylaştı.

Almanya Federal Gıda ve Tarım ve Tüketici Koruma Bakanlığından Matthias Schwoerer, 2011 Ekim’inde Almanya, Bonn’da yapılan ve orman sektöründe kaynak kullanımı veriminin nasıl iyileştirilebileceğini konu alan “Ormanların Yeşil bir Ekonomiye Katkıları” konferansını tartıştı.

Hollanda Ekonomik İşler, Tarım ve Yenilenim Bakanlığından Rob Busink, 2012 Ocak’ında Vietnam, Hanoi’de yapılan “Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Yeşil Ekonomiye Giden Yol” toplantısı konusunda bilgi verdi. Yeşil büyümenin ilerlemesinde özel sektörün rolüne; ormancılık, tarım ve gıda güvenliği arasındaki ilişkilere; ve SFM’nin yaygınlaştırılması gereğine dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Orman Kaynakları İdaresinden Lyubov Polyakova, 2012 Eylül’ünde Ukrayna, Lviv’de yapılan, yeşil ekonomi; ana orman eğilimlerinin anlaşılması; ve orman temelindeki etkinliklerden gelir yaratılması dahil çeşitli konuların ele alındığı “Doğu Avrupa, Kuzey ve Güney Asya Ülkelerinde Yeşil Ekonomide Ormanlar” toplantısındaki tartışmalar konusunda bilgi verdi.

ÜLKELERİN BEYANLARI: BOLİVYA, işbirliği ve koordinasyonun artırılması konusunda, UNFF’in uluslararası çerçevede orman politikası koordinasyonu rolünü oynamadığından yakındı. ABD, UNFF’in BM içerisinde sistem çapında koordinasyon işlevi yerine, CPF içerisinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesini istedi.

BREZİLYA, 18-22 Mart 2013’te Brezilya, Rio de Janeiro’da yapılan ve UNFF’e sivil toplumun katılışının önemini vurgulayan UNFF Ana Gruplar İnisiyatifi toplantısına dikkat çekti. ETİYOPYA, Uluslararası Bambu ve Ratan Ağının etkinlikleri konusunda bilgi verdi ve CPF’e katılma isteğini iletti.

MONTREAL SÜRECİ adına Yeni Zelanda, ITTO, FOREST EUROPE (ORMAN AVRUPA) ve FAO ile olan işbirliğinin ve bir orman göstergeleri ortaklığı geliştirme çabalarının arttığını belirtti. AB ve HIRVATİSTAN adına İrlanda, AB pazarından yasadışı keresteyi uzaklaştırmak için Orman Yasasının Yürütülmesi, İdaresi ve Ticaret yoluyla AB işbirliği konusunda bilgi verdi.

MALEZYA, CPF içerisinde bölünmeye ve kaynaklarla kapasitenin seyrelmesine karşı uyarıda bulundu. Tahran Sürecini ana hatlarıyla özetleyen İRAN, bu sürecin orman örtüsü az ülkelere yönelik CPF’in desteklenmesini kolaylaştıracak bir çerçeve sağladığına dikkat çekti.

HİNDİSTAN, başka şeylerin yanı sıra teknoloji transferini ve kapasite oluşumunu kolaylaştırmak için bölgesel, alt bölgesel ve ulusal düzeylerde daha fazla işbirliği yapılmasını istedi. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, SFM uygulamasını desteklemek üzere bağışçılarla ortaklık yapılarak gerçekleştirilen ulusal etkinlikleri ana hatlarıyla anlattı.

ÇİN, ormanlar ve ekonomik kalkınma konusunda, CPF’in UNFF çalışmalarını desteklemek ve işbirliğini güçlendirmek için bir uygulama planı formüle etmesini; değerlendirmeleri organize etmesini ve işbirliği çabalarını gözden geçirmesini; ve ilişkin müzakereleri ve 2015 sonrası karar vermeyi desteklemesini önerdi. ARJANTİN, SFM bağlamında yeşil ekonomide ormanların rolü konusunda daha fazla bilgi sağlanmasını istedi.

Müdahalelere yanıt veren Rojas-Briales, CPF önceliklerinin UNFF ve Üye Devletler tarafından saptandığına ve şartlarının belirlendiğine dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel direğinin üçüne de yeterince eğilmek için CPF etkinliklerinin dengelenmesi gerektiği uyarında bulundu.

ÇOK PAYDAŞLI DİYALOG: UNFF Direktörü Jan McAlpine Çok Paydaşlı Diyalog Hakkındaki Sekreterlik Notunu (E/CN.18/2013/7) sunarak, UNFF10’da tartışılmak üzere vargılar ve tavsiyeler içeren Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma Tartışma belgesini (E/CN.18/2013/7/Add.1) verdikleri için Ana Gruplara teşekkür etti.

Kanada, Toronto Üniversitesinden Moderatör Shashi Kant, Çok Paydaşlı Diyalogu anlatarak üyeleri “sürdürülebilirliğe aşık olmaya” teşvik etti.

ÇİFTÇİLER VE KÜÇÜK ORMAN ARAZİSİ SAHİPLERİ adına Kanada Ağaç Yetiştirme Alanı Sahipleri Federasyonundan Peter deMarsh, geçim kaynaklarını sağlamak, orman örtüsünü artırmak ve ormanları korumak için, yerel halkların ve yerel toplulukların hakları; bilimse ve geleneksel bilgi, öğrenim ve kapasite oluşumu; ve erişim ve yararların paylaşımı dahil, bir dizi koşulun yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

YEREL HALKLAR adına Tropik Ormanların Yerel ve Kabile Halklarının Uluslararası Birliği Bölge Koordinatörü Hubertus Samangun, GEF Küçük Hibeler Programı gibi mevcut fonlara erişimin basitleştirilmesini istedi. ORMAN İŞÇİLERİ VE SENDİKALARI adına Uluslararası İnşaat ve Ahşap İşçileri Örgütünden Paul Opanga, Üye Devletlerin işçiler için “yoksulluk ücretleri” değil, yaşama ücretleri sağlamalarını istedi, “para getiren orman kalıcı ormandır” dedi ve bir orman işinin hem yeşil hem de düzgün olması gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK TOPLULUKLAR adına Ormancılık Araştırma Enstitüleri Asya Pasifik Birliğinden Sim Heok-Choh, ormancılık araştırmalarının, öğreniminin ve eğitiminin güçlendirilmesini ve bilimle teknolojiye özel sektör yatırımına yönelik alan sağlanmasını istedi.

HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLER (STK) adına Ormanlar için Ana Gruplar Ortaklığından Lambert Okrah, 2013 başlarında gerçekleştirilen Ana Grupların liderliğindeki İnisiyatiflerindeki katılımcılar arasında yapılan tartışmaların yönetim sistemleri ve topluluk temelindeki girişimleri içerdiğine dikkat çekti. ÇİFTÇİLER VE KÜÇÜK ORMAN ARAZİSİ SAHİPLERİ adına Nepal Orman Kullanıcı Toplulukları Federasyonu ve Topluluk Ormancılığı Küresel Birliği Başkanı Ghanshyam Pandey, yerel halklar, çiftçiler ve küçük orman arazisi sahipleri için güvenli arazi kullanım hakları sağlanmasını istedi.

SANAYİ adına Finlandiya Orman Sanayileri Federasyonundan Jukka Halonen, uluslararası forumlarda tüm ana grupların tam katılımını istedi. KADINLAR adına Ormanların Topluluk Yönetimi için Afrikalı Kadınlar Ağından Cécile Ndjebet, orman temelindeki ekonomik kalkınmaya kadınların dahil edilmesini; kadınların arazi haklarının sağlanması için arazi kullanım hakları reformu; karar verme araçlarında kadınların yeterli düzeyde temsil edilmesinin sağlanmasını istedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLİK adına Uluslararası Ormancılık Öğrencileri Birliğinden (IFSA) Tolulope Daramola, “Yeşil bir ekonomide ormanlar: katkı ve gençliğin konumu” konulu Mayıs 2012 IFSA Konferansının tavsiyelerini özetledi; bunlar bir gençlik programı oluşturulmasını; UNFF Sekreterliğinde bir gençlik görevlisi çalıştırılmasını; ve yıllık ulusal, bölgesel ve uluslararası gençlik orman etkinlikleri düzenlenmesini içermekteydi.

STL’lar adına Sibirya Ormanları Dostlarından Andrei Laletin, tek tür içeren büyük ölçekli plantasyon ağaçlandırma programları eğiliminin giderek arttığını belirterek, bu ormanların doğal ormanların yok edilmesiyle kaybedilen ekosistem hizmetlerinin sağlayamayacaklarını vurguladı ve genetik kaynaklardan yararların orman halklarıyla paylaşılmasının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dinleyiciler arasından gelen beyanlar sırasında, TÜRKİYE, geçim kaynaklarını iyileştirmek için yerel halkların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. NEPAL, yönetimi iyileştirmede etkili olduğu görülen bir çok paydaşlı bir süreç deneyimi paylaştı. UGANDA, “yürekten hareket eden” Ana Gruplar tarafından sağlanan dengeyi ve bunların programların harekete geçirilmesindeki kilit rollerini anlattı. GİNE, topluluk gruplarının gelişiminin kadınlara bırakılmasının başarılarını paylaştı. LİBERYA, paydaşların kendileri için başkalarının konuşmasını önlemek için karar verme sürecinde kapasitelerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

PAPUA YENİ GİNE, ülkelerinde orman konusundaki karar verme sürecine kilit paydaşların dahil edildiğine atıfta bulunarak, güçlü, sürekli ve iyileştirilmiş bir paydaş diyalogu olmaksızın, SFM’in gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. SENEGAL, yararlanıcıların kaygılarını dikkate almayan politikaların başarılı olamayacaklarına dikkat çekti ve grupların, özellikle de kadınların, gençlerin ve yerel halkların özelliklerinin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi.

MEKSİKA, SFM’nin uygulanmasında sivil toplumun önemini vurguladı. ENDONEZYA, SFM’de hükümet, iş dünyası ve yerel topluluklar arasındaki müzakereleri kolaylaştıracak bir konsey dahil, çok paydaşlı çalışmaya yönelik ulusal mekanizmaları paylaştı. NİJERYA, eğitim ve sürdürülebilir geçim bileşenleri yoluyla kadınları SFM uygulamalarına katacak bir inisiyatif konusunda konuştu.

LESOTO, orman örtüsünde artışa ve yasa dışı keresteciliğin azalmasına götüren ve paydaşların katılımını amaçlayan ulusal çabaları özetledi. TOGO, ulusal koşullarını anlattı ve orman değerlerinin farkındalığının ve afet riskinin azaltılması konusunun müfredat programlarına entegre edilmesi çabalarını özetledi.

İSVEÇ, orman endüstrisinin ve küçük orman sahiplerinin iş ve gelir yaratmada önemli bir rol oynadıklarına dikkat çekerek, ormancılık öğreniminde ve araştırmalarında uzun dönemli yatırımlar yağılması çağrısında bulundu. ALMANYA, Çok Paydaşlı Diyalogun sektörler arası SFM yaklaşımlarında Ana Grupların profilini yükselttiğini belirtti.

FİNLANDİYA, SFM sağlamak için güvenli arazi ve kullanım hakları istedi. ARJANTİN, yerel halklar ve topluluklara yarar sağlamak için, bunların ürettiği ahşap dışı ürünlerin adil ticaretinin ve bunlara değer eklenmesinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ORMAN YÖNETİM KONSEYİ, SFM’nin başka şeylerin yanı sıra, sürdürülebilir tüketim ve üretim alışkanlıkları, verimli kullanım ve yeniden kullanım, ve sürdürülebilir tedarik yollarıyla gerçekleştirilebileceğini belirtti ve UNFF’in Üye Devletleri sürdürülebilir kalınma politikalarına orman gündemini entegre etmeye teşvik etmesini istedi.

GANA, Çok Paydaşlı Diyalogun tavsiyelerinin mevcut ulusal müzakere platformlarını iyileştirmek için kullanılacağına dikkat çekti. MALEZYA, Çok Paydaşlı Diyalogun tavsiyelerinin ulusal bağlamda uygulanmaları zor olacağı için genelleştirilmemesi ve basitleştirilmemesi uyarısını yaptı. ABD, Ana Gruplar tarafından hazırlanan raporun 1. Çalışma Grubunda ormanlar ve ekonomik kalkınma gündem maddesi kapsamında ele alınacak çeşitli konulardaki tartışmaları zenginleştireceğini söyledi.

Kapanış konuşmasında, Moderatör Kant, UNFF sürecinin Ana Grupların katılımı olmadan dinamik ve canlı olamayacağını vurguladı ve ayrıca Ana Gruplar tarafından söylenen şeyleri hiçbir ülkenin reddetmesi için bir neden olamayacağını belirtti.

KORİDORLARDA

UNFF10’un üçüncü günü Çok Paydaşlı Diyaloga katıldıkça ve işbirliğinin artırılması konusundaki UNFF raporlarını dinledikçe işbirliği, karşılıklı yardımlaşma ve ekip çalışması duygularıyla şevklenen delegelerle doluydu. Delegeler Ana Gruplar ile yapılan, özellikle endüstriyi de dahil eden tartışmadan tatmin olmuşlardı. Koridorlarda, Ana Grupların odak noktalarının önemli hususları öne çıkarmasından memnun katılımcıların söyledikleri duyulmaktaydı. Bazılarına göre yaklaşan çalışma gruplarında potansiyel olarak gelişmekte olan ülkeler tarafından bağışçılara “sözlerinizi yerine getirin” diyecekler bile memnundu.

Günü sonunda BM İnsan için Orman Ödülleri verildi; bu, dünyanın her yerinden gelen ve ormanları korumak için çok çalışan insanların bu çabalarının farkına varıldığını göstermek için büyük bir fırsat oldu.

 

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags