Daily report for 11 April 2013

UNFF10 toplantısı 11 Nisan Perşembe günü devam etti. Genel toplantı gün boyunca ortaya çıkan sorunlar ve SFM için MoI konularında gündem maddelerini tartışmak için bir araya geldi. Öğle yemeği arasında özel sektör ve orman finansmanı; Orman Belgesinin uygulanması; ve orman korumanın uygulanmasına yönelik yollar dahil çeşitli konularda yan etkinlikler yapıldı. Akşamüstü Bonn Girişimi için yeni araçlar; UNFF na Gruplar Küresel Atölyesinin çıktıları; ve Lviv Forumunun çıktıları konularında yan etkinlikler yapıldı.

GENEL TOPLANTI

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR: Bu gündem maddesini UNFF10 Başkanı Mario Ruales Carranza açtı ve hem sabah hem de öğleden sonra tartışmalar yapıldı. 2015 sonrası kalkınma gündemi konusunda birçok ülke ormanlara ve SFM’ye ilişkin sorunlara eğilmeyi sağlamak üzere destek verdi. AB adına İrlanda, UNFF’in Üye Devletleri ormanlar dahil doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini 2015 kalkınma gündemi içeriğine önemli bir ilke olarak dahil etmeye teşvik etmesi gerektiğini söyledi. ENDONEZYA, yoksulluğun yok edilmesini, sürdürülebilir büyüme ve yasal para kaynağı ve ormanları içeren bir çapraz örtüşmeli SDG oluşturulmasını önerdi.

GANA, sektörler arası bağlantılara dikkat çekerek, SDG’lere ekosistemlerin korunmasının dahil edilmesine destek verdi. ÇİN, ormanların 2015 sonrası kalkınma gündeminde yoksulluğu azaltıcı bir rol yüklenmesi gerektiğini söyledi.

ABD ile BREZİLYA, 2015 sonrası kalkınma gündemine ormanları dahil etmek için güçlü bir rasyonel sağlanmasını istediler, bu noktada ABD ve KOLOMBİYA özel tavsiyelere karşı uyarıda bulundular. YENİ ZELANDA ve ARJANTİN, 2015 sonrası kalkınma gündemine ormanların dahil edilmesi ve ormanlar ya da doğal kaynaklar konusunda bir SDG oluşturma çağrılarına dikkat çekerek, 2015 sonrası kalkınma gündeminin çıktılarına karşı önyargılı olmaya karşı uyarıda bulundular.

ÇİN, ormanlar konusundaki küresel diyalogun güçlendirilmesi çağrısında bulundular. MEKSİKA ile KOLOMBİYA, 2015 sonrası kalkınma gündeminde ormanlar kousundaki tartışmalara geniş katılım sağlanması gerektiğini dile getirdiler. GUATEMALA, 2015 sonrası kalkınma gündemi bağlamında UNFF’in orman konusundaki tartışmalarını UNFCCC ve BM Çölleşmeyle Savaş Konvansiyonu gibi diğer süreçlerle ilişkilendirmeyi önerdi.

Gelecekteki IAF için bir AHEG konusunda, G-77/ÇİN adına Fiji ile BOLİVYA, TÜRKİYE, İSVİÇRE, İRAN, KAMERUN, SWAZİLAND, HİNDİSTAN, AB, BREZİLYA ve KÜBA, Ortaya Çıkan Sorunlar Hakkındaki Genel Sekreter Raporunda (E/CN.18/2013/6) tavsiye edilen, gelecekteki IAF için çeşitli yönleri, bileşenleri ve seçenekleri gözden geçirecek bir AHEG oluşturulmasını desteklediler. 2015 gözden geçirmesine yönelik bir yol haritası ile ilgili olarak, G-77/ÇİN bu AHEG’in hemen oluşturulması çağrısını yaptı.

KÜBA, bu AHEG’in açık uçlu olması gerektiğini söyledi, ve SENEGAL, bu AHEG’in toplantılar arası dönemde iki kere toplanmasını önerdi. ÇİN, UNFF11 öncesinde bir kere toplanacak bir AHEG oluşturulmasını destekledi ve ormanların bağımsız bir konu olarak ele alınmasındaki zayıflamadan ve orman topluluklarının parçalanmasından yakındı. TÜRKİYE, mali kısıtlamalara dikkat çekerek, AHEG toplantılarının sayısının sınırlandırılmasını önerdi.

ABD ile BREZİLYA, AB, YENİ ZELANDA, FAS ve KENYA, AHEG tarafından toplantılar arasında yapılan çalışmalar için net, özlü ve basit talimatlar olması gerektiğinin altını çizdi. KAMERUN, bu AHEG’in Merkezi Afrika Ormanları Komisyonunun yaptığı ilerlemeyi ele alması gerektiğini söyledi.

G-77/ÇİN, girdi sağlamak üzere paydaşların davet edilmeleri fakat karar verme sürecinin sadece Üye Devletler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. BREZİLYA ile ARJANTİN, bu sürecin liderliğinin Üye Devletler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. BREZİLYA, ayrıca CPF’in rolünün Üye Devletleri desteklemek olduğuna dikkat çekti. İSVİÇRE, gözden geçirmenin açıkça tanımlanmış bir metodolojisi olan, bağımsız bir süreç olmasını istedi.

KÜBA, küresel bir orman fonu oluşturulmasını destekleyerek, bunun IAF gözden geçirmesiyle yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekti. AB, iki yıllık gözden geçirme sürecinin CPF üyeleri tarafından yapılan bir IAF analizini, ülkeler ve Ana Gruplar tarafından yapılan bir başka IAF analizini ve CLI’lerin, bölge liderliğindeki inisiyatiflerin ve örgütler liderliğindeki inisiyatiflerin katkılarıyla, arkaplan bilgiler içeren belgeler hazırlanmasını önerdi.

Ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma konusunda, FİLİPİNLER ve TÜRKİYE, sürdürülebilir kalkınmanın tüm temel direklerini kapsayan bir yasal bağlayıcılığı olan araç oluşturulması çağrısını yaptı, TÜRKİYE ayrıca bunun SFM amaçlarını gerçekleştirmenin en iyi yolu olduğunu söyledi.

MALEZYA, çok yanlı çevre anlaşmalarının sayısının artması konusunda kaygıları olduğunu ifade etti ve 2015 sonrasında ormanlar konusunda yasal bağlayıcılığı olan bir araç geliştirilmesine açık olmalarına karşın, böylesi bir anlaşmanın ülkeler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. BREZİLYA, ormanlarla uğraşacak özel bir organ ya da bir merkez oluşturulması çağrısını yaparak, bu sorunun yasal bağlayıcılığı olan bir araç oluşturma sorunundan farklı olduğunu belirtti.

Doğal sermaye hesapları konusunda, AB, UNFF Sekreterliğinin “GDP ötesinde” konusunda Dünya Bankasının ve BM İstatistik Komisyonunun doğal sermaye hesaplama inisiyatifleri hakkında daha fazla bilgi vermesini istedi.

BOLİVYA, Rio+20 kararları temelinde doğal sermaye hesaplama kavramını reddederek, antroposentrik görüşün yerel halkların doğaya kullanılacak bir kaynak yerine hakları olan bir varlık olarak bakmalarını temsil etmediğini ekledi. BURUNDİ ve İSVİÇRE, doğal sermaye hesaplamasını desteklediler, İSVİÇRE, bunun ormanların ulusal hesaplamadaki değerinin tanımlanmasındaki ve orman sektörünün ötesinde ilgi çekmesindeki rolünü açıkladı. ARJANTİN, bunun görece yeni bir kavram olması nedeniyle, SFM’ye uygulanması öncesinde ek analizler yapılması gerektiği gözlemini ifade etti.

KONGO CUMHURİYETİ, Kongo Havzası yağmur ormanını korumak için bölgesel ve alt bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini istedi. Ayrıca, “ormanların kendi masraflarını çıkaracaklarını” vurgulayarak, yerel ve ulusal orman ürünlerinin adil ticaretine destek çağrısında bulundu. PAPUA YENİ GİNE, paydaş işbirliğinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi çağrısını yaparak, kereste endüstrisinin inisiyatiflerin mülkiyetini almasının önemini vurguladı.

GABON, Rio Dünya Zirvesi ve Rio+20’de verilen taahhütlerin yerine getirilmesine yardım için, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak, çaba ve kaynakların paylaşılmasını amaçlayan kurumsal önlemler istedi.

G-77/ÇİN, UNFF11’in bir BM tesisi tarafından organize edilmesini ve evsahipliğinin yapılmasını istedi. GANA, NİJER, GABON, KENYA, FAS, SENEGAL, GÜNEY AFRİKA, SWAZİLAND, TÜRKİYE, UGANDA ve NAMİBYA tarafından desteklenen SUDAN, UNFF11’in Afrika’da, özellikle Kenya, Nairobi’deki UNEP Merkezinde yapılmasını önerdi. ANGOLA, Nairobi’de bir UNFF11 hazırlık toplantısı yapılmasını destekledi.

Kapanışta, UNFF Direktörü McAlpine UNFF11’e kadar olan toplantılar arası süre için, Rio+20 takibi için ve 2015 sonrası kalkınma gündemi için yol haritasının ya da çalışma programının bileşenlerinin Üye Devletler tarafından bir kararla net olarak tanımlanması gerektiğinin ifade etti. Sekreterliğe, ECOSOC’a ve diğer BM birimlerine bu konularda UNFF’i desteklemek açısından kendilerinden ne beklendiğine ilişkin net talimat gerektiğini söyledi. Bir AHEG toplayabilmeyi etkileyecek finansal sorunlara dikkat çekerek, bir AHEG toplantısının maliyetinin 270.000 ABD Doları olduğunu fakat bütçede 2013 için sadece 90.000 ABD Doları ve iki yıllık sürenin tümü için de 180.000 ABD Doları kaldığını belirtti. McAlpine, Sekreterliğin Üye Devletlere çalışma programı ve UNFF11’i Nairobi’de yapma konusundaki tartışmalarına yardımcı olmak için finansman bilgileri sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Sekreterlik, üzerinde anlaşılacak toplantılar arası çalışmanın “bir sefere mahsus” olması durumunda, bir program bütçesi taslağının yapılması ve Genel Kurul tarafından onaylanması gerektiğini açıkladı. Direktör McAlpine UNFF11’de yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmanın müzakere edilip edilmeyeceği konusunda bir karar alınabilmesi için UNFF10’un toplantılar arası UNFF çalışmalarına bilgi vermek amacıyla yol haritası konusunda bir karar vermesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Carranza Üye Devletlerin kaynakları gerçekçi olarak paylaştırabilmeleri için tüm kararları “fon olup olmamasına bağlamak” yerine öncelikler belirlemeleri gerektiğini söyledi.

MOI: Bu gündem maddesi konusundaki tartışmalar sabah yapıldı. Yeni bir küresel orman fonu oluşturulması ya da mevcut mekanizmaların kullanılması konusunda, G-77/ÇİN, BREZİLYA, ÇİN, NİJER, KÜBA, KONGO CUMHURİYETİ, ARJANTİN, FİLİSTİN, BOLİVYA ve GÜNEY AFRİKA, küresel bir orman fonu kurulmasını desteklediler. TÜRKİYE, hem bir küresel finansman sağlama mekanizmasına hem de buna özel finansman sağlama araçlarına ve yanı sıra bu fonlara adil ve eşitlikçi bir erişim sağlamaya gerek olduğuna dikkat çekti. ARJANTİN, ÇİN, GÜNEY AFRİKA ve KENYA, orman finansmanı için GEF’te Üye Devletler, özellikle de gelişmekte olan ülkeler tarafından kolayca erişilebilecek, bağımsız bir pencere oluşturulmasını desteklediler.

AB; SFM için MoI Hakkındali Genel Sekreter Raporunda (E/CN.18/2013/11) böylesi bir fonun SFM önündeki bariyerleri nasıl aşacağı konusunda yeterli açıklama olmadığını söyledi. AB, ODA’nın rolünün diğer finansman kaynaklarını katalizlemek olduğuna dikkat çekerek, yeni bir küresel orman fonu oluşturulmasına karşı çıktı ve bunun yerine mevcut fonların ve mekanizmaların etkililiğinin artırılmasını çağrısını yaptı. Ayrıca, GEF’ten ormanlar konusunda yeni bir bağımsız merkez alan yaratmasını istemeye de karşı çıkarak, bunun yerine GEF’e çalışmanın ana kısmının SFM olduğuna dair güçlü bir mesaj gönderilmesini önerdi.

İSVİÇRE, orman finansmanında esneklik çağrısı yaparak, bu finansmanın tüm kaynaklardan gelmesi gerektiğine dikkat çekti. ABD ile birlikte, ek orman finansmanı e yatırım oluşturmak için, işlevlerini yerine getiren bir orman yönetim sektörü gibi koşulların oluşturulmasının temel nitelikte olduklarını vurguladı.

İSVİÇRE, politika etkisi ve yapısı belli olan UNFF’in yeni finansman yapıları ya da mekanizmaları oluşturma yetkisi olmadığı için orman finansmanı sağlamadaki rolünün ancak kısıtlı olabileceğini ekledi. CPF üyesi örgütlerin örneğin CPF’in SFM için Fon Sağlama Kaynak Kitabını güncelleyerek UNFF’e finansman konusunda bilgi sağlamak üzerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

PAPUA YENİ GİNE, MoI konusunda paydaşların işbirliğinin iyileştirilmesi ve şu andaki Çok Yıllık Çalışma Programından edinilen derslerin ilerletilmesi çağrısını yaptı.

SFM için fon sağlama konusunda, AB, SFM’e yönelik kamu fonlarıyla özel sektör yatırımları arasında önemli bir fark olduğuna dikkat çekerek, erişimi sağlamak için uluslararası orman finansmanı mekanizmalarına akışkanlık kazandırılması gerektiğini belirtti.

G-77/ÇİN, ENDONEZYA, MALEZYA ve İRAN, dört GOF’u gerçekleştirmek için gelişmekte olan ülkelere ek fon sağlama, bu fonlara erişebilmeleri için katı koşulları kaldırma ve SFM’ye yönelik teknoloji transferini artırma çağrısı yaptı. KÜBA, SFM’in uygulanmasının maliyetinden yakınarak, alıcı ve verici ülkelerin amaçlarının her zaman paralel olmadıklarına dikkat çekti.

LESOTO, Orman Belgesinin uygulanışındaki ulusal deneyimlerini özetleyerek, mevcut finansman sorunlarına işaret etti ve gelişmekte olan ülkelere teknik destek ve finansman sağlanmasını kolaylaştırmak içim entegre bir eylem planı hazırlanması çağrısını yaptı.

ÇİN, önceliklendirilmiş fon sağlama için tematik ve coğrafi farkları belirlemek için fon sağlama mekanizmaları arasındaki sinerjileri destekledi. TOGO, orman örtüsü az ülkeleri (LFCC’ler) ormanların ve ormanlar dışındaki ağaçların ekonomilerine yaptıkları katkıyı değerlendirmelerine yardımcı olmak için bir program oluşturulmasını önerdi ve orman örtüsünde sürmekte olan azalmayı tersine çevirmek için SIDS ve LFCC’ler için fonların artırılması çağırısını yaptı.

KORİDORLARDA

Perşembe sabahı, yine yağmur kokulu bir havada, katılımcılar MoI ve ortaya Çıkan Sorunları tartışmaya başlarken, UNFF10’daki hava da çok daha ciddi ve yoğundu. Bu tartışmalar Üye Devletlerle sınırlıydı ve birçok Ana Grup bundan hoşnut kalmamıştı. Üye Devletlerin Ana Grupların karar verme sürecine katılmaları için Çok Paydaşlı Diyalogun yeterli olup olmadığını sorguladıkları da duyulmaktaydı, bir Üye Devlet UNFF’in Ana Grupları tüm müzakerelere katılmaya davet etmesini önerdi. Birkaç Ana Grup temsilcisinin bu öneriyi tartıştıkları duyuldu fakat bu öneriye destek dereceleri değişmekteydi. Bazıları tartışmalarda bir kenara itildiklerini söylüyor, bazıları da Çarşamba Diyalogundan tatmin olduklarını, Üye Devletlerde büyük ilgi uyandırarak tartışmalar başlattığına dikkat çekiyorlardı.

Gün ilerledikçe, gelişmekte olan ülkeler 2015 gözden geçirmesi için bir yol haritası çizilmesi çağrısını yaptıktan sonra, kimilerinde umut artmaya başladı. Kimileri bunu 2013 Ocak’ında orman finansmanı AHEG’inde yürütülen toplantılar arası çalışmaya bağladı. Bununla birlikte, kimileri de beyanlarında yalnız kalan bazı ülkelerin ilerlemeyi yavaşlatacağı kaygısıyla hayal kırıklığına kapıldıklarını ifade ettiler. Güneş batarken, Forum’da temiz ve tazelenmiş bir hava esti ve birçok temsilci UNFF10’un anlamlı kararlar vereceği konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags