Daily report for 9 April 2013

UNFF10 toplantısı 9 Nisan Salı günü devam etti. Sabah, katılımcılar ormanlar ve ekonomik kalkınma ile Rio+20 çıktıları, 2015 sonrası kalkınma gündemi ve IAF konulu iki yuvarlak masa toplantısıyla bir araya geldiler. Bundan sonra delegeler CPF üyesi örgütlerin başkanlarıyla üst düzeyde interaktif bir diyalog için tüm üyelerin katıldığı bir toplantıyla bir araya geldiler; bunu takiben öğleden sonra Bakanlar Oturumuna devam edildi.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

ORMANLAR VE EKONOMİK KALKINMA: Bu yuvarlak masa toplantısı eş başkanlar Gana Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alhaji Inusah Fuseini ve Letonya Tarım Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Arvids Ozols tarafından yönetildi.

Eski Dünya Bankası Baş Danışmanı Uma Lele bazı orta düzey gelirli ülkelerin ulusal fonları ve ekosistem hizmetleri içi ödeme (PES) dahil, inisiyatifleri kullanarak orman örtüsünü geri kazandıklarını raporladı. İyi yönetimin rolünü vurguladı.

ARJANTİN ve HİNDİSTAN, ormanların gayri nakdi değerlerinin anlaşılmamasının bunların doğal sermayeye katkılarının kabul edilmesini zorlaştırdığını belirttiler. FİNLANDİYA, orman sektörünün Finlandiya’nın ekonomisine katkısının Avrupa bölgesi BM Ekonomik Komisyonunda en yüksek katkı olduğuna dikkat çekti. KANADA, başka şeylerin yanı sıra, nihai ürün sepetini genişleterek orman kaynaklarının değerini en üst düzeye çıkarmak üzere geliştirilen ulusal orman politikalarını anlattı. MALEZYA, İSRAİL ve LESOTO, ulusal ağaç dikme kampanyalarını anlattılar.

İRAN, LDC’lere özel dikkat göstererek, adanmış kaynaklar yoluyla mali açıkların kapatılması çağrısını yaptı. GRENADA, bir SIDS olarak orman inisiyatiflerine bağlı oldukları halde iklim değişiklikleri nedeniyle gittikçe artan güçlüklerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

SUDAN, orman rezervlerinin kapsamını artırmak amacıyla politikaları gözden geçirdiklerini belirtti ve uluslararası ve bölgesel işbirliği çağrısında bulundu. BEYAZ RUSYA, SFM sağlamak için bağlayıcı olmayan yollar geliştirmede işbirliği yapılması üzerinde durdu. İSRAİL, bir Akdeniz bölgeler arası işbirliği yapılmasını önerdi ve başlangıç finansmanını sağlamaya gönüllü olduklarını belirtti.

AB adına İrlanda, açık bir politika rehberliği, özel sektör yatırımlarının artması, ormanların şehir planlama ile bütünleştirilmesi, iyi yönetim ve sektörler arası işbirliği çağrısı yaptı.

Öğleden sonra tüm üyelerin katıldığı toplantıda Eş Başkan Fuesini sektörler arası işbirliğini kolaylaştırmak için nakdi olan ve olmayan yararlara ilişkin verilerin yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

RIO+20 ÇIKTISI, 2015 SONRASI KALKINMA GÜNDEMİ VE IAF: Bu yuvarlak masa toplantısı eş başkanlar Fransa Dış İşleri Bakanlığı, Çevre Temsilcisi Jean-Pierre Thébault ve Brezilya Dış İşleri Bakanlığı, Çevre, Bilim ve Teknoloji Baş Müsteşarı Luis Alberto Figueiredo Machado tarafından yönetildi. BM Genel Sekreterliği Ekonomik ve Sosyal İşler Başyardımcısı Wu Hongbo, politika üreticilerin SFM’yi daha geniş sosyoekonomik politikalarla ve 2015 sonrası kalkınma gündemiyle bütünleştirme konusunda rehberlik etmelerini istedi.

TÜRKİYE, ARJANTİN ve GABON, 2015 sonrası kalkınma gündeminde ormanlara yeterince eğilmeyi sağlama gereğinin altını çizdiler; TÜRKİYE ayrıca yeşil bir ekonomi çerçevesinde öncelikli orman icraatlarının belirlenmesi çağrısını yaptı. BOLİVYA, yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada bir araç olduğunu hatırlattı.

TAYLAND, ormanları ve ekosistemleri değerlendirme ve ormanların yararlarını ele alma çağrısı yaptı ve bunun PES için temel olarak alınmasını önerdi. KONGO CUMHURİYETİ ve TOGO, ormanlar konusunda yapılan uluslararası tartışmalarda birbirleriyle çakışan sorunların ve ormanların sosyoekonomik yararlarının ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

ENDONEZYA, doğal kaynaklar üzerinde bir “şemsiye” amaç yaratılmasını önerdi. AB, Rio+20’nin Rio ilkelerinin tümünü tekrar onayladığına dikkat çekti. ALMANYA, küresel bir yasal bağlayıcı araç yolu dahil, SFM için uluslararası işbirliğinin iyileştirilmesi ve standartlar oluşturulması çağrısını yaptı.

HİNDİSTAN, 2015 gözden geçirmesinin bir çıktısı olarak yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma oluşturulmasına karşı çıktı. MALEZYA, mevcut yapıların ve süreçlerin çakışan sorunlar üzerinde daha fazla odaklanarak gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğleden sonra tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Eş Başkanlar Machado ve Thébault başka şeylerin yanı sıra, ormanlar konusunda bir SDG geliştirerek, bir dizi seçeneğe dikkat çekerek, ormanların sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını destekleyen ana önerileri özetlediler.

GENEL TOPLANTI

CPF ÜYESİ ÖRGÜTLERİN BAŞKANLARIYLA YÜKSEK DÜZEYLİ İNTERAKTİF DİYALOG: UNFF Direktörü Jan McAlpine yüksek düzey paneli yönlendirdi. Dünya Tarımsal Ormancılık Merkezi (ICRAF) Genel Müdürü Tony Simons, tarımsal ormancılığın ulusal kalkınmaya katkısının optimize edilmesini yönlendirmeyi amaçlayan ICRAF/FAO yayını “Politika Gündeminde Tarımsal Ormancılığın İlerleyişi” hakkında konuştu.

GEF CEO’su ve Başkanı Naoko Ishii, ormanların sürdürülebilir kalkınmadaki kilit rolünün orman finansmanı için bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekti ve GEF-6’nın başka şeylerin yanı sıra, ormansızlaşmanın itici güçlerine eğilmeyi amaçladığının altını çizdi.

Uluslararası Orman Araştırma Örgütleri Başkanı ve CPF Başkan Yardımcısı Niels Elers Koch, örgütün politikayla ilgili bilgi sağlamak amacıyla doğal ve sosyal bilimleri bir araya getirme çabasına dikkat çekti.

IUCN’den Stewart Maginnis, ormanların iklim değişikliği, gıda güvenliği ve yerel ekonomik büyüme gibi güçlüklere katkı koyma kapasitesini göstermek için sektörler arası işbirliğini teşvik etti.

Uluslararası Kereste Örgütü Yönetici Müdürü Emmanuel Ze Meka, ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi ve başarılı uygulamaların artırılması yolu dahil, tropik ormanların sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmak için çaba gösterilmesini önerdi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programından Tim Christophersen, 1. Yuvarlak Masa Toplantısında Uganda’nın diğer sektörlerin yatırımını cesaretlendirmek için ormanların değeri konusunda güçlü bir olurluk incelemesi geliştirilmesi hakkında söylediklerini destekledi ve en iyi uygulamaların paylaşılacağı bir platform oluşturma çağrısı yaptı.

Dünya Bankasından Peter Dewees, ormanlara yapılan özel sektör yatırımının şu anda kamu sektörü finansmanının yaklaşık dokuz katı olduğuna dikkat çekerek, sektörler arası yatırımın harekete geçirilmesi çağrısını yaptı. UNCCD’den Mohamadou-Mansour N’Diaye, topluluk temelindeki örgütlerin rollerinin öneminin altını çizerek, arazi bozunumunu önleme ve bozunmuş araziyi restore etme amaçlarını özetledi.

CBD Yönetici Sekreter Braulio Ferreira de Souza Dias, su, sağlık ve enerji ile ilişkili amaçlara ulaşmak için ekosistem ve orman konusunda dikkate alınması gereken hususlarla diğer sektörel hususların bütünleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, kalkınmaya entegre bir yaklaşımla yaklaşmanın önemini vurguladı.

Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Peter Holmgren, “orman günleri”nin değil de, “arazi günleri”nin kurumsal kuleleri yıkarak güçlüklere çok sektörlü olarak eğilmeyi sağlayacağına dikkat çekti. FAO Ormancılık Genel Müdür Yardımcısı Eduardo Rojas-Briales, SDG’lerin sürdürülebilir kalkınmanın tüm payandalarına eğilmek için bir fırsat oluşturduğuna işaret etti, fakat ormanlara odaklanmanın yetersiz düzeyde kalmasına karşı uyarıda bulundu.

BAKANLAR OTURUMU: Öğle yemeğinden hemen önce ve öğleden sonra bakanlar ve delege başkanları beyanlarını verdiler. Komorlar Başkan Yardımcısı Fouad Mohadji ve İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi işbirliğinin önemini vurguladılar. Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Dairesi Birinci Başkan Yardımcısı Yaroslav Makarchuk, yıllık Dünya Orman Günü kampanyası “Geleceğin Ormanı Sizin Ellerinizde” ile Ukrayna’da farkındalık oluşturma çabalarını anlattı.

Yemen Tarım Bakanı Farid Ahmed Mogawar, ormanlarla ilgili güçlüklere ve geçimlerini ormanlardan temin edenlerin gereksinimlerine eğilmek için tüm paydaşların tümleşik bir şekilde birlikte çalışmaları çağrısını yaptı. Bolivya’dan Diego Pacheco Balanza, ormanlara çeşitli düzeylerde bütünsel ve tümleşik bakışla eğilme ve topluluk temelindeki örgütlerle yerli halkın daha çok işe katılması çağrısı yaptı.

Kongo Cumhuriyeti Sürdürülebilir Kalkınma, Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanı Henri Djombo, İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanlığından Kevin Smyth, ve Kore Cumhuriyeti eski Orman Hizmetleri Bakanı Don Koo Lee, UNFCCC, CBD ve UNCCD arasındaki sinerjilere dikkat çekti ve UNFF ile bu konvansiyonlar arasındaki işbirliğinin artırılması çağrısını yaptı. İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Gianpaolo Scarante, UNFCCC kapsamındaki REDD+’nın SFM’i artırmada önemli bir araç olduğunu tekrarladı.

İsviçre Çevre Federal Bürosundan Rolf Manser, UNFF’in BM içerisinde ormanlara ilişkin hususları koordine etme sorumluluğunu göz önüne alan, güvenilir bir gözden geçirme süreci oluşturulması çağrısını yaptı. Avustralya Tarım Bakanlığı Danışmanı Russell Phillips, orman bozunumunu azaltacak ve REDD+’ya katılımı artıracak ulusal kapasite oluşturma inisiyatiflerine dikkat çekti.

Gana Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Alhaji Inusah Fuesini, ortaklıkların ve toplantılar arası çalışmaların artırılması ve Orman Belgesi için bir değerlendirme çerçevesi oluşturulması çağrısını yaptı. Senegal Su ve Orman Müdürü Daniel André, yasal olarak bağlayıcı bir orman anlaşması oluşturmak üzere tartışmalar yapılması çağrısında bulundu.

Arjantin Dış İşleri ve Kültür Bakanlığından Çevre İşleri Müdürü Fabiana Loguzzo, özellikle gelişmekte olan ülkeler için uygulamayı artırmak ve işbirliğiyle kapasite oluşturmayı teşvik için politik momentum çağrısında bulundu. Avusturya Federal Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığından Gerhard Mannsberger, UNFF’in ve tüm orman tiplerinin geleceği konusunda net kararlar alabilmek için 2015’e kadar olan süre için bir yol haritası oluşturacak bir karar alınması çağırısını yaptı.

Angola Tarım Bakanlığı Ulusal Ormanlar Müdürü Domingos Nazaré da Cruz Veloso, Libya Tarım, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanlığından Mohammad Hamad, Namibya Tarım, Su ve Ormancılık Bakanlığı Daimi Sekreteri Joseph Iita, Malavi Çevre ve İklim Değişikliği Yönetimi Bakanı Jenipher Chilunga, Filipinler Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ernesto Adobo Jr., Mongolya Çevre ve Yeşil Kalkınma Bakanı Oyun Sanjaasuren, Samoa Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tufuga Gafoa Faitua, Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Keiji Fukuda, Tayland Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığından Daimi Sekreter Yardımcısı Wijarn Simachaya, Şili Ulusal Orman Kuruluşundan Angelo Sartori, Malaysiya Orman Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Masran Salleh, Hindistan Çevre ve Orman Bakanlığından V. Rajagopalan, Cezayir Tarm ve Kırsal Kalkınma Bakanı Noval Mohammed Sepin, ve Linerya Orman Gelişimi İdaresinden Edward Kamara başka şeylerin yanı sıra SFM politikalarının uygulanmasına, orman örtüsünün artırılmasına, topluluk orman yönetiminin teşvik edilmesine ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya yönelik ulusal inisiyatifleri tartıştılar.

SFM konusunda, Kanada Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tom Rosser, Almanya Federal Gıda, Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığından Matthias Schwoerer, Bangladeş Kurtuluş Savaşı İşleri Bakanı Tajul Islam, ve YAĞMUR ORMANLARI ULUSLARI KOALİSYONU (CfRN) adına Kosta Rika Dış İşleri Bakanlığından Javier Días-Carmona, tümleşik yaklaşımlar, topluluğun rolü, iyi yönetim ve iklim değişikliğinin hafifletilmesine yönelik fonların artırılması dahil, SFM’in uygulanmasına yönelik öğeleri özetlediler.

Romanya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Vekili Gelu Puiu, ormanların bugünkü ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönetilmesi konusunu dile getirssiler. Haiti’nin BM Daimi Görevlisi Bakan Danışmanı Astride Nazaire, ekolojik zayıflıkların “sürdürülebilir bir rönesans”a dönüştürülebileceği umudunu ifade etti.

İsveç Kırsal İşler Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Anders Lönnblad, orman topluluğu ile sektörler arası koordinasyonun bütünleştirilmesi çağrısı yaptı. Rusya Federasyonu Federal Ormancılık İdaresi Başkan Yardımcısı Alexander Panfilov, orman yönetiminde kamu sektörünün ve özel sektörün ortak sorumluluklarına dikkat çekti.

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Ormancılık İdaresi Müdür Yardımcısı Nguyen Ba Ngai, kereste tüketicisi ülkelerin ülkelerindeki ormana bağımlı topluluklar üzerindeki olumsuz etkileri en alt düzeye indirecek uygun ticaret politikaları geliştirmelerini istedi.

Finansman konusunda, Peru’nun Türkiye Büyükelçisi Jorge Abarca del Carpio, Güney Afrika Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Bakanlığından Nthabiseng Motete, ve CfRN küresel bir orman fonu kurulmasını desteklediler.

Kapanışta, Genel Sekreterlik Başyardımcısı Wu kritik konulardaki titiz tartışmaları överek, bu tartışmaların ormanların korunması, engellerin ele alınması ve SFM tarafından sunulan fırsatlardan yararlanılması konularında rehberlik sağladığına dikkat çekti.

ECOSOC Başkanı Néstor Osorio, yüksek adanmışlık düzeyini överek, çıktıların ormanların geleceği için iyi bir işaret olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanı ve Bakanlar Oturumu Eş Başkanı Veysel Eroğlu, orman bozunmasıyla savaşa yardım için işbirliğinin artırılmasını ve bilgi paylaşımına devam edilmesini istedi.

KORİDORLARDA

UNFF10 katılımcıları güne erken başladılar ve toplantının ana temaları üzerine iki yuvarlak masa toplantısı yaptılar. CPF üyesi örgütlerin başkanlarıyla yapılan interaktif diyaloga katılmak için aceleyle genel toplantıya döndüklerinde, birkaçının bakanlık beyanları tekrarına ara verilmesinden mutlu olduklarını belirttikleri duyuldu.

Bununla birlikte, bir delegenin sözcükleriyle, önemli konuların bu “lezzetine” karşın, çoğu delege politik beyanların bitmesi ve çalışma grupları tartışmalarına başlanması için sabırsızlanmaktaydı ve bir “bekleme durumu”na geçmişlerdi. Bazı bölgesel toplantıların daha yeni başlaması ve diğerlerinin de hiç başlamamış olması bu bekleme durumunun kanıtıydı. Bununla birlikte, Bakanlar Oturumunun kapanmasıyla delegelerin toplantı organizasyonu konusunda tatmin oldukların ifade ettikleri duyuldu; bir delegenin artık toplantının geri kalanını önemli konuları “kesintiye uğramadan” tartışabileceklerini söylediği duyuldu.

Dünya Müzakereler Bülteni’nin© <enb@iisd.org> bu sayısı Tomilola Akanle Eni-ibukun, Ph.D., Tasha Goldberg, Kate Louw, Dorothy Wanja Nyingi, Ph.D. ve Anna Schulz tarafından yazılmış ve düzeltilmiştir. Dijital Editörlüğünü Francis Dejon yapmıştır. Türkçeye çevirisi Feryal Halatçı tarafından yapılmıştır. Editörler: Deborah Davenport, Ph.D. ve Pamela S. Chasek, Ph.D. <pam@iisd.org>. IISD Raporlama Servislerinin müdürü Langston James “Kimo” Goree VI’dır <kimo@iisd.org>. Bülten’in Sürekli Destekçileri Avrupa Komisyonu (DG-ENV), Kanada Hükümeti (CIDA vasıtasıyla), Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Alman Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMU), ve Avustralya Hükümeti’dir. 2013 yılında Bülten için Genel Destek İsveç Çevre Bakanlığı, Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, SWAN International, İsviçre Federal Çevre Bürosu (FOEN), Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Japon Çevre Bakanlığı (Küresel Çevre Stratejileri Enstitüsü - IGES vasıtasıyla) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından sağlanmıştır. Bu toplantı Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilmektedir. Bülten’in Fransızcaya çevrilmesinin masrafları Fransa Hükümeti, Belçika Walloon Bölgesi, Québec, ve Uluslararası Frankafon Örgütü (OIF ve IEPF) tarafından karşılanmaktadır. Bülten’in Türkçeye çevrilmesinin masrafları Türkiye Hükümeti tarafından karşılanmaktadır. Bülten’de ifade edilen görüşler yazarların görüşleridir ve IISD’nin ya da diğer bağışçıların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bülten’den alıntılar ticari olmayan yayınlarda, doğru akademik atıflar yapılarak kullanılabilir. Raporlama hizmeti talepleri dahil olmak üzere, Bülten konusunda bilgi için <kimo@iisd.org>, +1-646-536-7556 ya da 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022 USA adreslerinden IISD Müdürü ile temasa geçiniz. UNFF10 ENB ekibi ile elektronik posta ile <anna@iisd.org> adresinden temasa geçebilirsiniz.

Participants

Tags